Ochrona danych

 • Szanujemy prawo do ochrony danych osobowych każdej osoby. Nasze usługi są zgodne z prawnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, uregulowanymi w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (DSGVO), nowej federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG-neu), niemieckiej ustawie o telemediach (TMG) oraz ustawie o nieuczciwej konkurencji (UWG). We wszystkich pytaniach dotyczących tych tematów prosimy o kontakt z naszym działem ochrony danych ( info@direect.pl).
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 • 1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
 • 1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. W dalszej części informujemy o postępowaniu z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. W tym kontekście dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować.
 • 1.2 Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest Sparhi Gmbh a: Friedrichstr. 123 10117 Berlin mail direect@direect.pl m: 0152 03943135 de Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.
 • 1.3 Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
 • 2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
 • Gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. gdy nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer (tzw. pliki dziennika serwera). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić Państwu stronę internetową:
 • Nasza odwiedzana strona internetowa
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego trafili Państwo na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Zastosowany system operacyjny
 • Użyty adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej)
 • Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 para. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.
 • 3) Cookies
 • Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. W niektórych przypadkach pliki te są automatycznie usuwane ponownie po zamknięciu przeglądarki (tzw. "session cookies"), w innych przypadkach pliki te pozostają dłużej na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają zapisanie ustawień strony (tzw. "persistent cookies"). W tym ostatnim przypadku okres przechowywania można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie przeglądarki internetowej.
 • Jeśli dane osobowe są przetwarzane również przez poszczególne stosowane przez nas pliki cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 para. 1 lit. b DSGVO albo w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a DSGVO w przypadku wyrażonej zgody albo zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznego dla klienta i efektywnego projektowania odwiedzin strony.
 • Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i mogli indywidualnie decydować o ich akceptacji lub mogą Państwo wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie.
 • Należy pamiętać, że w przypadku braku akceptacji plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
 • Co to jest plik cookie i dlaczego direect.pl używa plików cookie?
 • Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na urządzeniu końcowym, takim jak komputer, tablet lub smartfon, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową i służy do archiwizacji informacji przez określony czas. Informacje te mogą być odczytane przez stronę internetową, gdy użytkownik odwiedzi ją ponownie w późniejszym terminie. Pliki cookie mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub po prostu korzystne, aby użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać swoich osobistych preferencji za każdym razem, gdy odwiedza stronę i pozostają one zapisane.
 • direect.pl używa plików cookie, aby przyspieszyć i ułatwić przeglądanie strony, lub aby uniemożliwić nam wyświetlanie treści, które już oglądałeś, lub aby zapewnić funkcje takie jak spersonalizowany notatnik.
 •  
 • Jak mogę wyłączyć pliki cookies?
 • Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na komputerze lub aby zawsze pojawiał się komunikat przed utworzeniem nowego pliku cookie. Aby w pełni wykorzystać możliwości direect, pliki cookie powinny być zawsze włączone w przeglądarce dla direect.pl. Wszystkie nieistotne pliki cookie mogą być zarządzane w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie.
 • Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak zmienić ustawienia plików cookie.
 • Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...
 • Firefox: https://support.mozilla.org/de...
 • Chrome: https://support.google.com/chr...
 • Safari: https://support.apple.com/de-d...
 • Opera: https://help.opera.com/de/late...
 • 4) Kontakt z nami
 • W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia i odpowiedzi na Twoje zapytanie i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeśli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Państwa dane zostaną usunięte, gdy okoliczności wskazują na to, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma przeciwnych ustawowych obowiązków przechowywania.
 • 5) Przetwarzanie danych przy zakładaniu konta klienta
 • Na podstawie art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane w niezbędnym zakresie w każdym przypadku, jeśli przekażą nam Państwo te dane podczas otwierania konta klienta. Dane wymagane do otwarcia konta można znaleźć w masce wprowadzania danych odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na powyższy adres osoby odpowiedzialnej. Po usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną usunięte, o ile wszystkie umowy zawarte za jego pośrednictwem zostały w pełni zrealizowane, nie sprzeciwiają się prawnym okresom przechowywania i nie istnieje po naszej stronie uzasadniony interes dalszego przechowywania.
 • 6) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia
 • 6.1 O ile jest to konieczne do realizacji umowy w celu dostawy i płatności, zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane zleconej firmie transportowej i zleconej instytucji kredytowej zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
 • Jeśli jesteśmy Państwu winni aktualizacje towarów z elementami cyfrowymi lub produktów cyfrowych na podstawie odpowiedniej umowy, będziemy przetwarzać dane kontaktowe (nazwisko, adres, adres e-mail) podane przez Państwa przy składaniu zamówienia, aby poinformować Państwa osobiście za pomocą odpowiednich środków komunikacji (np. pocztą lub pocztą elektroniczną) o nadchodzących aktualizacjach w prawnie przewidzianym terminie w ramach naszego ustawowego obowiązku informowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. 6 (1) lit. c DSGVO. Państwa dane kontaktowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu informowania Państwa o należnych nam aktualizacjach i będą przez nas przetwarzane w tym celu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla danej informacji.
 • W celu realizacji Państwa zamówienia współpracujemy również z następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.
 • 6.2 Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług wysyłkowych
 • - DHL
 • Jeśli dostawa towarów jest realizowana przez dostawcę usług transportowych DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), przekażemy DHL Państwa adres e-mail zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO przed dostawą towaru w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie przekazujemy DHL nazwę odbiorcy i adres dostawy tylko w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Informacje te zostaną przekazane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do dostawy towaru. W tym przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DHL lub powiadomienie o dostawie nie jest możliwe.
 • Zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość wobec wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej lub wobec dostawcy usług transportowych DHL.
 • GLS
 • Jeśli towary są dostarczane przez dostawcę usług transportowych GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Niemcy), przekażemy GLS Państwa adres e-mail zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO przed dostawą towaru w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie przekazujemy GLS jedynie nazwę odbiorcy i adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Informacje te zostaną przekazane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do dostawy towaru. W tym przypadku nie jest możliwa wcześniejsza koordynacja terminu dostawy z GLS lub przekazanie informacji o statusie dostarczenia przesyłki.
 • Zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość wobec wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej lub wobec dostawcy usług transportowych GLS.
 • 6.3 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)
 • - Amazon Pay
 • Jeśli wybiorą Państwo metodę płatności "Amazon Pay", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon Payments"), któremu przekażemy informacje podane przez Państwa podczas procesu zamawiania wraz z informacjami o Państwa zamówieniu, zgodnie z Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Państwa dane zostaną przekazane wyłącznie w celu realizacji płatności u dostawcy usług płatniczych Amazon Payments i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do tego celu. Jeśli podczas korzystania z Amazon Pay ustawiane są pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, odbywa się to wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać za pomocą zaimplementowanego na stronie internetowej "narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie". Dalsze informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych w Amazon Payments można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://pay.amazon.pl/help/829...
 • - Klarna
 • W przypadku wyboru usługi płatniczej Klarna, płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna"). Aby umożliwić realizację płatności, Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, płeć, adres e-mail, numer telefonu i adres IP, w stosownych przypadkach również data urodzenia i Państwa dane bankowe), jak również dane związane z zamówieniem (np. kwota faktury, artykuł, rodzaj dostawy) są przekazywane Klarna w celu sprawdzenia Państwa tożsamości i zdolności kredytowej, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO podczas procesu zamawiania. O tym, do jakich agencji kredytowych mogą być przekazywane Państwa dane, można dowiedzieć się tutaj:
 • https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
 • Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). Jeśli wartości punktowe są zawarte w wyniku raportu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczenie wartości score obejmuje, ale nie ogranicza się do danych adresowych. Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie wystąpienia zaległości w płatnościach do ważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.
 • W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych lub do firmy Klarna. Klarna może jednak nadal być uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji płatności zgodnie z umową.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności Klarna dla podmiotów danych z siedzibą w Niemczech https://cdn.klarna.com/1.0/sha....
 • lub dla Podmiotów Danych z siedzibą w Austrii https://cdn.klarna.com/1.0/sha....
 • będą traktowane.
 • Jeśli wybierzesz metodę płatności "SOFORT", płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwanego dalej "SOFORT"), któremu przekażemy informacje podane przez Ciebie podczas procesu zamawiania wraz z informacjami o Twoim zamówieniu, zgodnie z Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Sofort GmbH jest częścią grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Szwecja). Państwa dane zostaną przekazane wyłącznie w celu realizacji płatności u dostawcy usług płatniczych SOFORT i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych SOFORT można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
 • - Unzer
 • W przypadku płatności kartą kredytową za pośrednictwem Unzer, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5 piętro, 1100 Wiedeń, Austria, któremu przekazujemy Państwa dane podane podczas procesu zamówienia wyłącznie w celu realizacji płatności zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Przekazanie danych następuje tylko w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne do realizacji płatności. Unzer z kolei przekaże Państwa dane do HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luksemburg, w celu realizacji płatności - o ile jest to konieczne - zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
 • Przy wyborze metody płatności "zakup na rachunek za pośrednictwem Unzer", "polecenie zapłaty za pośrednictwem Unzer" lub "zakup na raty za pośrednictwem Unzer", zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu) podczas procesu zamawiania. W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie wypłacalności naszych klientów, przekazujemy te dane do Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5 piętro, 1100 Wiedeń, Austria, zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO w celu przeprowadzenia kontroli kredytowej. Payolution GmbH sprawdza na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych oraz dalszych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenia płatnicze), czy wybrana przez Państwa opcja płatności może być przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub ryzyka nieściągalności. W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu lub realizacji stosunku umownego mogą być również zawarte informacje o tożsamości lub zdolności kredytowej z następujących agencji kredytowych zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO:
 • - SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy.
 • - CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wiedeń, Austria
 • - CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zurych, Szwajcaria
 • - CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 Monachium, Niemcy
 • - SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy
 • - KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Wiedeń, Austria
 • - Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Niemcy
 • - infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy
 • - ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Wiedeń, Austria
 • - Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, Londyn, EC2Y 5EJ, Wielka Brytania
 • - ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Holandia
 • - payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Wiedeń, Austria
 • - Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
 • Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). O ile wartości punktowe są zawarte w wyniku raportu kredytowego, mają one swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczenie wartości score obejmuje między innymi dane adresowe.
 • W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się temu przetwarzaniu swoich danych, wysyłając wiadomość do administratora danych lub do Unzer lub Payolution GmbH. Jednak Unzer lub Payolution GmbH może nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.
 • 7) Usługi analizy internetowej
 • Google (Universal) Analytics
 • Niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Google (Universal) Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 • Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", które zapewnia anonimowość adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza bezpośrednie odniesienie do osoby. Rozszerzenie to oznacza, że Państwa adres IP jest uprzednio skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google LLC.w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W tym kontekście adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google (Universal) Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
 • Google Analytics umożliwia również tworzenie statystyk z zestawieniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę na podstawie oceny reklamy opartej na zainteresowaniach oraz z uwzględnieniem informacji osób trzecich za pośrednictwem specjalnej funkcji, tzw. "cech demograficznych". Umożliwia to definiowanie i różnicowanie grup użytkowników strony internetowej w celu optymalnego dla grup docelowych ukierunkowania działań marketingowych. Rekordy danych zebrane poprzez "charakterystykę demograficzną" nie mogą być jednak przyporządkowane do konkretnej osoby.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Google Analytics oraz postępowania Google z danymi na stronie internetowej można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/te...
 • Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawienie plików cookie Google Analytics w celu odczytania informacji na temat używanego urządzenia końcowego, zostaną przeprowadzone tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Bez tej zgody Google Analytics nie będzie wykorzystywany podczas Państwa wizyty na stronie internetowej.
 • W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wykonać odwołanie, należy dezaktywować tę usługę w udostępnionym na stronie internetowej "Narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie". Zawarliśmy z firmą Google umowę o realizacji zamówienia na korzystanie z Google Analytics, która zobowiązuje Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
 • W przypadku przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego poziomu ochrony danych w USA.
 • Dalsze informacje na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/pr...
 • 8) Narzędzia i inne
 • Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie
 • Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. "narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie" w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie i aplikacje oparte na plikach cookie wymagające zgody. Narzędzie do wyrażania zgody na korzystanie z plików cookie" jest wyświetlane użytkownikom w formie interaktywnego interfejsu użytkownika po wejściu na stronę, na której można wyrazić zgodę na określone pliki cookie i/lub aplikacje oparte na plikach cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia wszystkie pliki cookie/usługi wymagające zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Dzięki temu takie pliki cookie są ustawiane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy została udzielona zgoda.
 • Narzędzie ustawia technicznie niezbędne pliki cookie w celu zapisania preferencji dotyczących plików cookie. Osobiste dane użytkowników zasadniczo nie są przetwarzane.
 • Jeśli w pojedynczych przypadkach dane osobowe (takie jak adres IP) są przetwarzane w celu przechowywania, przypisywania lub rejestrowania ustawień plików cookie, odbywa się to zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zgodnym z prawem, specyficznym dla użytkownika i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem projektowaniu naszej strony internetowej.
 • Dalszą podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Jako podmiot odpowiedzialny podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia stosowania technicznie zbędnych plików cookie od odpowiedniej zgody użytkownika.
 • Dalsze informacje na temat operatora i możliwości ustawień narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie można znaleźć bezpośrednio w odpowiednim interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej.
 • 9) Prawa osoby, której dane dotyczą
 • 9.1 Obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu następujące prawa podmiotu danych (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora danych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym należy odnieść się do podanej podstawy prawnej dla odpowiednich przesłanek korzystania z tych praw:
 • Prawo do informacji zgodnie z Art. 15 DSGVO;
 • Prawo do sprostowania zgodnie z Art. 16 DSGVO;
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z Art. 17 DSGVO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 GDPR;
 • Prawo do informacji na podstawie Art. 19 GDPR;
 • Prawo do przenoszenia danych na podstawie Art. 20 GDPR;
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody na podstawie Art. 7(3) GDPR;
 • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO.
 • 9.2 PRAWO DO SPRZECIWU
 • JEŻELI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNEGO UZASADNIONEGO INTERESU, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.
 • JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE, KTÓRYCH TO DOTYCZY. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA, JEŻELI BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ W CELU DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH.
 • JEŻELI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU. MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.
 • JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE, KTÓRYCH TO DOTYCZY, NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.
 • 10) Czas przechowywania danych osobowych
 • Czas przechowywania danych osobowych jest mierzony na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania i - w stosownych przypadkach - dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO, dane te są przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 • Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach obowiązków prawnych lub quasi-prawnych na podstawie art. 6 (1) (b) DSGVO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresów przechowywania, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym ich przechowywaniu.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, dane takie będą przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, wykona swoje prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, chyba że możemy wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, dane takie są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu na podstawie art. 21 UST. 2 DSGVO.
 • O ile w pozostałych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu dotyczących konkretnych sytuacji przetwarzania nie podano inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 • Czy mają Państwo jakieś pytania?
 • Twoje zaufanie jest dla nas ważne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które niniejsza polityka prywatności nie mogła odpowiedzieć, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie:
 • Administrator danych:
 • Sparhi Gmbh a: Friedrichstr. 123 10117 Berlin mail info@direect.pl m: 0152 03943135
 • Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych
 • Sparhi Gmbh Friedrichstr. 123 10117 Berlin , e-mail: info@direect.pl, Tel: +49 (0)152 03943135
 • Ochrona Twoich danych osobowych jest najwyższym priorytetem w direect.pl i jest gwarantowana w wyjątkowym stopniu. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie tylko w zakresie technicznie niezbędnym. Nasza polityka prywatności daje Ci przegląd tego, jak zapewniamy tę ochronę i jakiego rodzaju dane są gromadzone w jakim celu. Szyfrowanie SSL: Twoje dane osobowe są przesyłane w szyfrowaniu SSL na stronie direect.pl dla Twojej ochrony.